Brukervilkår

1. Innledning

LegalAI er en tjeneste som tilbys av LegalAI AS, org.nr. 932 295 644, Universitetsgata 8, 0164 Oslo.

LegalAI har utviklet en teknisk plattform med adressen Legalaitech.no. Her kan brukerne laste opp og strukturere relevante dokumenter og lage et sammendrag av sin sak. Denne informasjonen kan, dersom brukeren ønsker det, formidles videre til en advokat hos Advokatfirmaet Legalis for nærmere vurdering. Brukeren vil så motta en tilbakemelding fra advokaten og eventuelt tilbud om videre juridisk bistand.

LegalAI tilbyr ikke selv juridisk rådgivning.

2. Vilkår for å bruke tjenesten

For å kunne bruke eller få tilgang til vår tjeneste må du godta disse brukervilkårene. Dette innebærer at du også godtar at vi behandler dine personopplysninger, slik denne behandlingen er beskrevet i vår personvernerklæring.er

3. Bruker av tjenestene

For å bruke tjenestene, må du oppgi ditt mobilnummer. Du vil da motta engangskode til din mobil som bruker for å logge inn på tjenesten.

4. Brukerinnhold

Ditt brukerinnhold lagres på ved opplasting av dokumenter til tjenesten. Ved senere innlogging vil du da kunne gå inn og fortsette eller endre på tidligere påbegynt eller ferdigstilt sakssammendrag.

Du kan når som helst slette dokumenter du har lastet opp. Det henvises til personvernerklæringen for mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.

5. Bruk av tjenesten og tilgjengelighet

Selv om vi anstrenger oss innenfor rimelighetens grenser for å holde tjenesten tilgjengelig til enhver tid, kan det hende at tjenesten ikke er tilgjengelige fra tid til annen på grunn av omstendigheter slik som planlagt vedlikehold eller hendelser utenfor vår kontroll. Du aksepterer at det kan være avbrudd i tjenesten og / eller bruk av og / eller tilgang til tjenesten på grunn av slike omstendigheter.


6. Personopplysninger, sikkerhet og konfidensialitetre

Det er utarbeidet en egen personvernerklæring som beskriver hvordan vi behandler
personopplysninger i forbindelse med bruk av tjenesten.

Tilgang til server og sikkerhetshåndtering er begrenset til et antall navngitte personer innenfor vår kontroll. Alt personell med tilgang er bundet av fortrolighetsavtaler.

All kommunikasjon med serverne våre er kryptert ved å bruke bransjestandard HTTPS over offentlige nettverk for å sikre trafikk mellom brukere og våre tjenester.

Vi tester jevnlig mot sikkerhetstrusler og utfører interne sikkerhetsrevisjoner for å søke etter sårbarheter.

7. Immaterielle rettigheter

Legalaitech.no er beskyttet av norsk åndsverklov.

Vi innehar alle immaterielle rettigheter relatert til våre tjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til programvare og kildekode, samt rett til patenter, designrettigheter og varemerker.

Ingenting i denne avtalen skal tolkes som en overføring av slike rettigheter til brukeren eller
andre.

8. Elektrisk kommunikasjon

Ved å bruke tjenesten godtar du at all kommunikasjon mellom partene skjer ved hjelp av elektroniske midler, enten du bruker tjenestene eller sender oss e-post.

9. Avtalens opphør

Bruken av tjenester avsluttes når du selv ønsker det.

Dersom det har gått 6 måneder uten at du aktivt har benyttet tjenesten, vil din brukerkonto, dokumenter du har lagret og øvrige opplysninger bli slettet. Du må da opprette en ny bruker dersom du på nytt ønsker å ta i bruk tjenesten.

10. Endringer av denne brukeravtalen

Du vil bli varslet om større endringer i vilkårene. Du har ansvaret for å gjennomgå vilkårene og å holde deg informert om endringer.

11. Brukerstøtte

Skulle det oppstå et problem eller være spørsmål ved tjenesten, er vi klare til å svare på spørsmålene dine via e-post. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig. E-post sender du til kundeservice@legalai.as

Sist endret: Februar 2024

Scroll to Top